03 березня 2021 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
 • Довідник телефонів працівників
 • Регуляторна політика
 • Публічна інформація
 • Вакансії
 • Нормативно-правова база
 • Реєстр містобудівних умов та
 • РДА і громадськість
 • Децентралізація влади
 • Генеральні плани
 • Очищення влади
 • Управління юстиції
  Вивчення громадської думки
  Відомості про район
 • Центр надання адмін послуг
 • РДА звітує
 • Правове забезпечення
 • Місцевий бюджет
 • Ресурсний центр громад
  Прес-центр
 • Державний реєстр виборців
 • Оголошення
 • Відділ статистики інформує
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступність об'єктів
 • Паспорти бюджетної програми
 • Керівництво
 • Громадська рада при РДА
 • Реформи в Україні
 • Центр зайнятості інформує
 • Протидія домашньому насильству
 • Порядок реєстрації
  Інвестиційний довідник
  Влада і громадськість
 • Соціальний захист населення
 • Євроатлантична інтеграція
 • COVID-19
 • Місцеві вибори 2020
 • АРХІВ НОВИН

  « Березень 2021 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        

  баннер229

  П'ятниця, 05 грудня 2014 11:36

  Правові засади волонтерської діяльності в Україні

  -

  Волонтерська діяльність – добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги.

  Відтак, розглянемо за якими напрямках може здійснюватись волонтерська діяльність?

  Відповідно до частини 3 статті1 Закону України “Про волонтерську діяльність” від 09 квітня 2011 року № 3236-VI (надалі – Закон № 3236-VI) волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами:

  - надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації;

  - здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги;

  - надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям;

  - надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

  проведення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;

  - сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;

  - надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

  - надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством.

  ПАМ’ЯТАЙ! Не є волонтерською діяльністю безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що має одноразовий характер або здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин.

  Відтак, можна зазначити, що волонтерська діяльність як форма благодійництва може здійснюватися волонтерськими організаціями так і волонтерами.

  Отже, що собою представляють волонтерські організації? Та якими правами та обов’язками вони наділені?

  Волонтерська організація – це юридична особа, яка здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку і отримала статус волонтерської згідно з вимогами Закону № 3236-VI.

  Волонтерська організація має право:

  - провадити волонтерську та іншу неприбуткову діяльність;

  - залучати волонтерів для здійснення волонтерської діяльності;

  - отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;

  - використовувати у своєму найменуванні та волонтерській діяльності слова “волонтерська організація”;

  - самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;

  - набувати інші права, передбачені законом.

  Волонтерська організація зобов’язана:

  - забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови надання волонтерської допомоги;

  - здійснювати підготовку волонтерів (за необхідності);

  - відшкодовувати прямі збитки, завдані волонтерською організацією в разі одностороннього розірвання нею договору про надання волонтерської допомоги, якщо інше не передбачено договором;

  - відшкодовувати моральну та майнову шкоду, що спричинена внаслідок здійснення нею волонтерської діяльності, відповідно до закону;

  - відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 Закону № 3236-VI;

  - страхувати волонтерів відповідно до Закону України “Про страхування”;

  - дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

  - забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення нею волонтерської діяльності.

  ВАЖЛИВО! Волонтерська організація забезпечує залучення волонтерів для надання ними волонтерської допомоги шляхом укладання з ними договорів про провадження волонтерської діяльності.

  Відповідно до статті 9 Закону № 3236-VI за договором про провадження волонтерської діяльності одна сторона (волонтер) зобов’язується за завданням другої сторони (волонтерської організації) особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в договорі строку, а волонтерська організація зобов’язується надати волонтеру можливість здійснювати волонтерську діяльність та відшкодовувати волонтеру витрати, пов’язані з виконанням договору.

  Куди потрібно звернутись для отримання статусу волонтерської організації і з якими документами?

  УВАГА! Надання юридичній особі статусу волонтерської організації здійснюється відповідно до статті 6  Закон № 3236-VI центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності.

  Згідно з Указом Президента України від 2 вересня 2013 року № 472/2013 “Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо волонтерської діяльності” центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності є Міністерство соціальної політики України.

  ПАМ’ЯТАЙ! Для отримання статусу волонтерської організації юридична особа звертається до Міністерства соціальної політики України з письмовою заявою від імені цієї юридичної особи. У заяві зазначаються:

  - назва юридичної особи, яка бажає отримати статус волонтерської організації;

  - її місцезнаходження;

  - поштова адреса;

  - номери засобів зв’язку, а також, за наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, електронної пошти.

  До заяви також додаються:

  - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

  - копія статуту (положення) юридичної особи (завірена в установленому порядку).

  ВАЖЛИВО! Надання статусу волонтерської організації здійснюється на безоплатній основі.

  Рішення про відмову в наданні юридичній особі статусу волонтерської організації приймається у разі неподання інформації та документів, визначених частиною першою статті 6 Закону № 3236-VI, або невідповідності поданих документів вимогам цього Закону.

  Рішення про надання юридичній особі статусу волонтерської організації або про вмотивовану відмову в наданні цього статусу приймається не пізніше п’яти робочих днів з моменту подачі відповідної заяви і надсилається юридичній особі у письмовій формі.

  ВАРТО ЗНАТИ! Юридичній особі, якій в установленому Законом № 3236-VI порядку не надано статус волонтерської організації, забороняється будь-яке використання слів “волонтерська організація” у своєму найменуванні та діяльності.

  Хто такі волонтери та їх правовий статус?

  Відповідно до частини 1 статті 7 Закону № 3236-VI волонтер – це фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку і здійснює волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі.

  Волонтерами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, а також громадяни України віком від шістнадцяти років, якщо вони здійснюють волонтерську діяльність на території України, за письмовою згодою одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

  Як вже було зазначено вище волонтери надають волонтерську допомогу на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з волонтерською організацією.

  Волонтер має право на:

  - належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;

  - забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги;

  - обов’язкове страхування відповідно до Закону України “Про страхування”;

  - зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності;

  відшкодування витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги.

  Волонтер зобов’язаний:

  - сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності;

  - у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;

  - у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);

  - не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера;

  - дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

  - відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, у разі одностороннього розірвання ним договору про провадження волонтерської діяльності, якщо інше не передбачено договором;

  - відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.

  -

  Нормативно-правова база

  1. Закон України “Про волонтерську діяльність” від 09 квітня 2011 року № 3236-VI.

  2. Указ Президента України “Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо волонтерської діяльності” від 2 вересня 2013 року №472/2013.

  -

  Спеціаліст районного                                                                                    Олена Оксенюк

  управління юстиції             

      

      04.12.2014

  Переглядів 1989
  Розробка: Відділ інформаційно-комп'ютерного
  забезпечення апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Ратнівська районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Ратнівській райдержадміністрації.
  Адреса: 44100, смт Ратне, вул.Центральна, 19, тел. (03366) 21492, факс 21492, 21730, E-mail: info@ratadmin.gov.ua
  © 2012 ratadmin.gov.ua