18 липня 2024 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Діяльність райдержадміністрації
Прес-центр
Район сьогодні
 • Розпорядчі документи
 • Регуляторна політика
  Публічна інформація
  Інформація з установ району
  Оголошення
  Програми та стратегії району
  Виконання програм та стратегій
 • Децентралізація влади
 • Самоорганізація населення
 • Вивчення громадської думки
 • Очищення влади
 • Електронне звернення
 • Вакансії державної служби
 • Інвестиційний довідник
 • Запобігання проявам корупції
 • Внутрішній аудит
 • АРХІВ НОВИН

  « Липень 2024 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
  Вівторок, 29 квітня 2014 16:35

  Регламент роботи районної державної адміністрації

  Затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації

  17 лютого 2020 року № 15

  Загальні положення

  1. Регламент Володимирської районної державної адміністрації (далі – Регламент) відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” регулює організаційні та процедурні питання діяльності Володимирської районної державної адміністрації.
  2. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.
  3. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної, службової інформації, що є власністю держави.

  Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

  Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

  1. Розподіл обов'язків між головою, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду.

  При цьому повинні бути визначені:

  - повноваження і функції посадової особи;

  - структурні підрозділи районної державної адміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

  - підприємства, установи та організації району, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

  - порядок заміщення голови районної державної адміністрації, заступника голови, керівника апарату у разі їх відсутності.

  Голова районної державної адміністрації визначає також обов'язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності виконавчих органів сільських, міської (міста районного значення) рад з питань здійснення ними делегованих державою повноважень.

  1. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

  Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, а також відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

  Положення про апарат районної державної адміністрації розробляється відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації, погоджується з керівником апарату і затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

  Планування роботи районної державної адміністрації

  1. Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються розпорядженням її голови (форма додається).
  2. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.
  3. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, погодженими заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

  Планування роботи районної державної адміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

  1. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

  До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

  - актуальні питання, пов'язані зі здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району або окремих його адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах у голови, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації та вжиття додаткових заходів;

  - перелік актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

  - основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

  Плани повинні містити питання:

  - підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

  - діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

  Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на відповідній ділянці роботи.

  У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

  1. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови.

  Питання, яке передбачалося планом роботи районної державної адміністрації для розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації чи нараді у голови райдержадміністрації, переноситься чи виключається з плану роботи районної державної адміністрації за дозволом її голови на підставі доповідної записки заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

  Питання, які передбачалися планом роботи районної державної адміністрації для розгляду заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації переносяться чи виключаються з плану роботи районної державної адміністрації за погодженням відповідно з ними на підставі доповідної записки керівника структурного підрозділу райдержадміністрації чи її апарату, який відповідає за підготовку запланованого питання.

  Пропозиції до річних планів роботи районної державної адміністрації подаються не пізніше ніж за 22 дні до початку року, квартальних – за 18 днів до початку кварталу згідно з формою, вказаною у пункті 6 цього Регламенту; інформація про стан виконання плану роботи до 1 числа місяця, наступного за звітним (форма додається).

  Затверджений план роботи районної державної адміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті.

  1. Робота структурних підрозділів районної державної адміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

  Робота структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації проводиться за місячними планами, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

  Формування планів роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

  1. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та відділів, секторів апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за погодженням заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).
  2. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації, структурних підрозділів, відділів та секторів апарату районної державної адміністрації здійснюється заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).
  3. Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, проводиться відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

  Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами.

  Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та в місцевих засобах масової інформації.

  Організація роботи апарату районної державної адміністрації

  1. Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

  - опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проєкти доручень голови, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації;

  - здійснює опрацювання проєктів розпоряджень, за дорученням голови районної державної адміністрації розробляє проєкти розпоряджень з організаційних, кадрових та інших питань, віднесених до компетенції апарату;

  - організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної державної адміністрації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів, відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

  - перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання законодавчих актів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

  - вивчає та узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції з удосконалення їх діяльності;

  - здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації;

  - за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

  - здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

  - готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

  - здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступником, робочих поїздок до району керівництва держави та області;

  - організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

  - проводить разом зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення; бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації на сесіях районної ради про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою;

  - проводить, відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану, роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, веденням обліку кадрів, уживає заходів до поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації;

  - здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове та інформаційно-комп'ютерне забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації;

  - забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку районної державної адміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

  - провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

  - забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації на веб-сайті районної державної адміністрації та в засобах масової інформації;

  - виконує інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступника та керівника апарату.

  1. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Центральною виборчою комісією, обласною державною адміністрацією, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами рад.
  2. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, цього Регламенту, положення про її апарат, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

  Апарат районної державної адміністрації очолює керівник апарату, який призначається на посаду головою районної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

  У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує заступник керівника апарату – начальник відділу управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації.

   Кадрова робота

  1. Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевого органу виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.
  2. Організація роботи з персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення  кваліфікації  працівників,  а також з інших питань управління персоналом.

            Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах місцевої держадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

  1.  Організацію роботи з персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації.

  У структурних підрозділах районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

  Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне  вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне   застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

  1. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

  Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

  Заступник голови райдержадміністрації призначається на посади та звільняються з посад розпорядженням голови районної державної адміністрації за погодженням з головою обласної державної адміністрації.

  Розпорядженням голови районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства призначаються на посади та звільняються з посад  керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

  Голова районної державної адміністрації погоджує призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України.

  1. Допуск до державної таємниці надається особам після призначення їх на посади визначеної категорії. У разі звільнення таких працівників допуск до державної таємниці, який їм було надано на цій посаді, скасовується.
  2. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в райдержадміністрації проводяться в установленому законодавством порядку щорічне оцінювання службової діяльності державних службовців.
  3. Райдержадміністрація розглядає і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

  Документи про нагородження мешканців району державними нагородами України, відомчими відзнаками, попередньо взаємно погоджені виконкомами сільських, міської (міста районного значення) рад та відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації або територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, вносяться на розгляд в обласну державну адміністрацію. Нагородні документи опрацьовуються відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації в установленому порядку.

  За рішенням голови районної державної адміністрації відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації в установленому порядку готує проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації про нагородження Грамотами та Подяками голови районної державної адміністрації.

  Клопотання про нагородження Грамотою райдержадміністрації подаються в районну державну адміністрацію за 15 днів до відповідної дати нагородження, а про оголошення Подяки голови районної державної адміністрації – за 10 днів.

  Особу, яку відзначено Грамотою голови райдержадміністрації, може бути представлено до наступного нагородження не раніше ніж через рік після попереднього нагородження.

  1. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

  Відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації ведеться номенклатура кадрів голови районної державної адміністрації, до якої відносяться керівництво райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації тощо.

  1. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів.
  2. Рішення про службове відрядження за кордон приймається щодо голови, заступника голови райдержадміністрації – головою обласної державної адміністрації. У разі відсутності голови облдержадміністрації таке рішення приймається першим заступником голови облдержадміністрації, а в разі відсутності останнього – заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено виконання функцій і повноважень голови облдержадміністрації.

  Для оформлення службового відрядження за кордон не пізніше ніж за два тижні до виїзду голові облдержадміністрації подаються лист з визначенням мети виїзду, строків та умов перебування за кордоном і обґрунтуванням джерел

  фінансування. Також додаються проєкти директив, вказівок і технічних завдань, погоджені з Міністерством закордонних справ України, копія офіційного запрошення і кошторис витрат.

  Службові відрядження за кордон голови районної державної адміністрації підлягають попередньому погодженню з Президентом України і здійснюються виключно за умови отримання такого погодження.

  Районна державна адміністрація готує і подає на розгляд Президентові України пропозиції щодо службових відряджень за кордон голови районної державної адміністрації не пізніше ніж за п’ять днів до дати виїзду за кордон.

  Пропозиції щодо службових відряджень за кордон голови районної державної адміністрації мають містити такі документи:

  - подання Президентові України, у якому обґрунтовується необхідність здійснення відповідного службового відрядження та зазначаються його ймовірні результати;

  - проєкти погоджених у встановленому порядку директив, вказівок, технічних завдань на заходи під час службового відрядження;

  - у разі якщо під час службового відрядження передбачається укладення документа – узагальнений висновок Міністерства закордонних справ України про відповідність проєкту документа законодавству України, міжнародно-правовим зобов'язанням України, зовнішньополітичному курсу та зовнішньоекономічній політиці України.

  Після завершення службового відрядження за кордон особа, що перебувала у відрядженні, подає у десятиденний строк особам, з якими воно погоджено, письмовий звіт про результати відрядження з відповідними висновками, копії угод, протоколів, інших документів, підписані або парафовані під час відрядження, а також відомості про фактичні витрати.

  Рішення про службове відрядження за кордон державних службовців районної державної адміністрації, зокрема з метою навчання, приймається головою районної державної адміністрації, а в разі відсутності голови –заступником голови районної державної адміністрації. Відповідальність за прийняття рішення покладається на голову районної державної адміністрації.

  Для оформлення службового відрядження за кордон особам, які приймають рішення про таке відрядження, подаються відповідна заява з обґрунтуванням необхідності виїзду і строків та зазначенням умов перебування за кордоном, а також технічне завдання, кошторис витрат і пропозиції щодо джерел фінансування.

  Після завершення службового відрядження за кордон особам, з якими воно погоджено, подається письмовий звіт про результати відрядження з відповідними висновками, а також документи про фактичні витрати бюджетних коштів.

   Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

  1. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

  Інструкція з діловодства районної державної адміністрації затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

  Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

  1. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату.
  2. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, у яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

  Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також запити на інформацію відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

  Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також за реагуванням на звернення комітетів Верховної Ради України, запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, листи Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії та розгляд листів центральних органів виконавчої влади та інших документів здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення та ведення діловодства апарату райдержадміністрації, розгляд звернень громадян – відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації.

  1. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України та Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).
  2. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також за реагуванням на звернення комітетів Верховної Ради України, запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

  - аналізу й узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

  - систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

  - проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

  - розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії районної державної адміністрації, нарадах у голови районної державної адміністрації, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації.

  1. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові районної державної адміністрації, заступникові голови, керівнику апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Президента України та Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови обласної чи районної державної адміністрації або планом контролю.

  За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи в повному обсязі виконання документа в цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення виконавцям ужити додаткових заходів для усунення причини.

  1. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня підписує голова районної державної адміністрації за наявності візи виконавця та працівника відділу фінансово-господарського забезпечення та ведення діловодства апарату районної державної адміністрації.

  Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). При цьому виконавці документів подають до відділу фінансово-господарського забезпечення та ведення діловодства апарату районної державної адміністрації підписані примірники надісланих інформацій про виконання встановленого завдання або копії відповідних письмових рішень органу влади, який видав документ, про втрату чинності цього документа чи зняття його з контролю.  

   Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

  1. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій, заяв та скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації.

  Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

  1. Порушені у зверненнях питання голова, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації скеровують для розгляду керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Устилузькому міському, сільським головам, керівникам підприємств, установ, організацій району. За результатами розгляду звернень керівники цих установ надають відповіді районній державній адміністрації та заявникам.
  2. Особистий прийом громадян проводить голова, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації згідно з графіком, який затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

  Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

  Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.  

  Відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації щокварталу аналізує роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

  Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

  Організація правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації

  1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації.

  Відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації.

  Відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації з питань правового забезпечення діяльності установи підпорядковується голові райдержадміністрації.

  1. Відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій.
  2. Одними з основних завдань відділу управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації є:

  - правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

  - організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

  - підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

  1. Відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

  - забезпечує відповідність законодавству проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації, а також інших актів районної державної адміністрації;

  - проводить правову експертизу проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проєктів у відповідність до вимог законодавства;

  - визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

  - надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

  - представляє інтереси районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

  - забезпечує надання громадянам первинної безоплатної правової допомоги відповідно до вимог Закону України “Про безоплатну правову допомогу” з питань, віднесених до компетенції апарату райдержадміністрації;

  - здійснює діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян в райдержадміністрації;

  - виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності, що затверджується головою районної державної адміністрації

     42. Начальник відділу:

  - здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

  - бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в районній державній адміністрації;

  - організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

  - виконує інші передбачені законодавством функції.

  Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії районної державної адміністрації

  1. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії.

  Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної державної адміністрації.

  Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

  1. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія районної державної адміністрації (далі – колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), заступника голови, керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.
  2. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

  До складу колегії можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

  Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається розпорядженням голови районної державної адміністрації, зміни до її складу вносяться розпорядженням голови районної державної адміністрації.

  1. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин загальної кількості її членів.

  Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи районної державної адміністрації, позачергові – за потреби.

  Дату і час проведення засідання колегії визначає голова районної державної адміністрації.

  1. Рішення колегії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

  В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

  Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

  Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії. Рішення колегії впроваджується в життя, як правило, розпорядженням голови районної державної адміністрації.

  1. Апарат районної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі технічний запис.

  Координацію роботи з підготовки засідання колегії здійснює керівник апарату райдержадміністрації.

  Проєкт порядку денного засідання колегії формується відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації на підставі питань, включених до квартального плану роботи районної державної адміністрації і додаткових, поданих заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації.

  Керівник апарату райдержадміністрації погоджує проєкт порядку денного засідання колегії з головою районної державної адміністрації.

  Підготовка питань для розгляду на засіданнях колегії проводиться структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

  Матеріали на засідання колегії готуються та подаються відділу управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації у терміни, визначені планом підготовки засідання колегії, затвердженим керівником апарату районної державної адміністрації.

  Склад запрошених на засідання колегії визначається головою районної державної адміністрації за пропозиціями заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації.

  На розгляд членів колегії подаються:

  - проєкт порядку денного засідання колегії з визначенням доповідачів по кожному питанню;

  - довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

  - довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються питань порядку денного;

  - проєкти рішень колегії.

  Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – у день проведення засідання.

  Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, подають матеріали відділу управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації не пізніше, ніж за сім днів до засідання.

  Довідки з питань порядку денного засідання колегії повинні бути погоджені першим заступником, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

  Довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються питань порядку денного, візуються виконавцем.

  Проєкти рішення колегії візуються виконавцем, відповідальними працівниками відділу фінансово-господарського забезпечення та ведення діловодства та відділу управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату, заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.  

  Відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

  Повідомлення членів колегії, запрошених про час, місце проведення та порядок денний засідання колегії, їх реєстрацію здійснює відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації.  

  У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

  Після засідання колегії структурний підрозділ райдержадміністрації, інший орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проєкт рішення колегії, розпорядження голови райдержадміністрації з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного.

  Рішення колегії оформляються протоколом, який складається у триденний термін відділом фінансово-господарського забезпечення та ведення діловодства апарату райдержадміністрації та підписується головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.  

  Рішення спільних засідань колегії оформляється протоколом, який підписується головами відповідних колегій органів виконавчої влади.

  Технічний запис засідань колегії забезпечує відділ фінансово-господарського забезпечення та ведення діловодства апарату райдержадміністрації.

  Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі фінансово-господарського забезпечення та ведення діловодства апарату райдержадміністрації.

  Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення та ведення діловодства апарату районної державної адміністрації.

  Офіційне повідомлення засобам масової інформації про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії надає відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації або уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа.  

  Засідання інших консультативних та дорадчих органів (комітетів, комісій, рад, штабів тощо), що діють при райдержадміністрації, проводяться згідно з відповідними планами, а також за потреби. Підготовка, документальне оформлення роботи комісії, зміни в складі, ліквідація та здача протоколів в архів забезпечується відповідальними секретарями або іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів, відповідно до інструкції з діловодства в районній державній адміністрації.

  1. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1569 та цим Регламентом.

  Порядок підготовки та проведення нарад

  1. Голова, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації проводять відповідно до плану роботи районної державної адміністрації, а також, у разі необхідності, наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

  За потреби план проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

  Організація проведення нарад у голови районної державної адміністрації, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації.

  Організація підготовки нарад у заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації покладається на керівників відповідних структурних підрозділів та підрозділів апарату районної державної адміністрації.

  Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади несуть персональну відповідальність за якісну підготовку та своєчасність подачі матеріалів для нарад.

  1. Наради проводяться головою районної державної адміністрації, як правило, щопонеділка о 8 годині.

  У нараді беруть участь заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації, голова районної ради (за згодою), керівники окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату, окремих територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районних установ, підприємств і організацій, представники засобів масової інформації (за згодою).

  На нараду можуть запрошуватись інші особи за окремим списком, який погоджується головою районної державної адміністрації.

  Питання для розгляду на нараді визначаються заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) та погоджуються головою районної державної адміністрації.

  За рішенням голови райдержадміністрації на нараду можуть готуватися відповідні довідкові та аналітичні матеріали, проєкти розпоряджень або доручень голови районної державної адміністрації з питань порядку денного наради.

  Організація підготовки матеріалів на нараду покладається на заступника голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівників відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

  Координацію та загальний контроль за ходом підготовки наради здійснює відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації.  

  1. Нарада оформляється протоколом не пізніше ніж у триденний строк. Протокол наради підписується головуючим.
  2. За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися в установленому порядку розпорядження, доручення голови, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, наказ керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації.
  3. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа.
  4. Участь в районних заходах Устилузького міського та сільських голів погоджується головою районної державної адміністрації, інших категорій працівників місцевих рад – відповідно заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації.

  Повідомлення про запрошення на районні заходи за участю голови районної державної адміністрації і реєстрація прибуття на них Устилузького міського та сільських голів, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних установ і організацій здійснюється відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації, інших категорій учасників заходів – відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації.

  Повідомлення про запрошення на районні заходи за участю заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації і реєстрація прибуття на них учасників здійснюється відповідними структурними підрозділами та підрозділами апарату районної державної адміністрації.

  Порядок внесення та розгляду проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації

  1. Голова районної державної адміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень районної державної адміністрації розпорядження.
  2. Проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі – проєкти розпоряджень) готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, а також територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – інші органи).
  3. У разі, коли розроблення проєкту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.
  4. Проєкти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби – з іншими органами.

  У разі, коли проєкт розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проєкт надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

  Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи, виходячи зі змісту основних положень проєкту розпорядження.

  Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проєкту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проєкту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

  Заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проєкту розпорядження.

  Проєкти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проєкт розпорядження, а також дата візування.

  Проєкти розпоряджень районної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

  Якщо заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проєкту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проєкт вважається погодженим без зауважень.

  За результатами погодження проєкту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (форма додається), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші органи, що:

  - погодили проєкт розпорядження без зауважень;

  - висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

  - висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

  - не висловили своєї позиції щодо проєкту розпорядження.

  Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проєкт розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності районної державної адміністрації.

  Копії документів погодження проєкту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

  1. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів щодо проєкту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (форма додається), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.
  2. Головний розробник готує пояснювальну записку до проєкту розпорядження (форма додається), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

  До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

  Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

  Пояснювальна записка не подається до проєктів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

  Подання пояснювальної записки до проєктів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

  1. У разі, коли проєкт розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проєкту або подаються у вигляді проєкту окремого розпорядження одночасно з основним проєктом. До таких проєктів розпоряджень додається порівняльна таблиця (форма додається), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.
  2. У разі проведення публічного обговорення проєкту розпорядження головний розробник вносить його з дотриманням вимог, установлених розділом “Консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики” цього Регламенту.
  3. Проєкт розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

  Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проєкті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

  У проєкті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

  Проєкти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

  1. У разі розроблення проєкту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

  Головний розробник разом з проєктом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

  - копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проєкту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

  - копію повідомлення про оприлюднення проєкту.

  1. Підготовлений проєкт розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації, його заступникові, керівнику апарату (відповідно до розподілу обов’язків) разом з документами, передбаченими пунктами 59 – 62 цього Регламенту.

  За дорученням голови районної державної адміністрації, заступника голови, керівника апарату (відповідно до розподілу обов’язків) опрацювання внесеного проєкту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

  Строк опрацювання проєкту розпорядження в апараті районної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату районної державної адміністрації.

  1. Проєкти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації.

  У разі, коли проєкт розпорядження подано апарату районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації доповідає про це керівнику апарату районної державної адміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (форма додається) повертає головному розробникові проєкт розпорядження та матеріали до нього.

  Відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації опрацьовує поданий проєкт розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проєкту розпорядження у відповідність до вимог нормопроєктувальної техніки, а також у разі потреби редагує проєкт розпорядження.

  Відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації під час проведення правової експертизи:  

  - перевіряє проєкт розпорядження на відповідність Конституції України та законам України, іншим актам законодавства;

  - оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

  - перевіряє проєкт розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

  У разі виявлення невідповідності проєкту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації готує зауваження до такого проєкту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями за підписом керівника апарату районної державної адміністрації, або коли недоліки проєкту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації готує висновок (форма додається). За результатами проведення юридичної експертизи розпорядження голови райдержадміністрації нормативно-правового характеру відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації готує висновок (форма додається).  

  Проєкт розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

  1. Підлягають антикорупційній експертизі у відділі управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації у таких сферах: 1) прав та свобод людини і громадянина; 2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 3) надання адміністративних послуг; 4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів; 5) конкурсних (тендерних) процедур; 6) земельних відносин.

  Відділ управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації перевіряє проєкти розпоряджень, що видаються головою  райдержадміністрації (антикорупційна експертиза), на предмет наявності в них положень, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, з метою запобігання виникненню передумов для вчинення таких порушень, та у разі їх виявлення вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо їх усунення (форма додається).

  1. Якщо під час опрацювання проєкту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проєкт повертається для доопрацювання та повторного погодження за підписом керівника апарату районної державної адміністрації.
  2. Проєкт розпорядження візується структурними підрозділами апарату районної державної адміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності, відділом фінансово-господарського забезпечення та ведення діловодства апарату районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації) та передається керівникові апарату районної державної адміністрації.
  3. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

  Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації в органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731.

  Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

  Розпорядження голови районної державної адміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

  Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником структурного підрозділу районної державної адміністрації.

  Розпорядження голови районної державної адміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в установленому її головою порядку.

  Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності виданого розпорядження.

  1. Для забезпечення виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і функцій голова адміністрації, заступник голови адміністрації, керівник апарату адміністрації можуть давати доручення у межах своїх функціональних повноважень.

  Доручення голови, заступника голови, керівника апарату адміністрації оформляється як офіційний документ організаційно-розпорядчого характеру на бланку районної державної адміністрації.

  Проєкт доручення може готуватися на виконання іншого документа або за необхідності. Доручення за обсягом не повинно перевищувати одного аркуша, завдання викладаються стисло, зрозуміло та конкретно, без повторень і вживання слів і зворотів, які не мають змістового навантаження.

  У проєкті доручення зазначається:

  - найменування підприємства, установи, організації або прізвище та ініціали посадової особи, які є виконавцями;

  - зміст завдання;

  - термін виконання;

  - посада, прізвище та ініціали керівника, який здійснює контроль за виконанням доручення.

  Завдання щодо інформування районної державної адміністрації про результати вирішення питань, визначених у дорученні, передбачаються у випадку важливості питання або у разі подальшого використання інформації для прийняття остаточного рішення.

  Реєстрація доручень здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення та ведення діловодства апарату районної державної адміністрації.

  1. Проєкти доручень голови районної державної адміністрації вносяться структурними підрозділами районної державної адміністрації, апарату районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади. Проєкт доручення голови районної державної адміністрації після його аналізу та візування, погодження із заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обовʼязків, керівником апарату, відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності, відділом фінансово-господарського забезпечення та ведення діловодства апарату районної державної адміністрації вноситься головним розробником, в разі потреби – з фінансово-економічним обґрунтуванням, довідковими та аналітичними матеріалами.

  Проєкт доручення голови районної державної адміністрації у разі невідповідності чинному законодавству у дводенний термін повертається відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації головному розробникові.

  Консультації з громадськістю з питань формування

  та реалізації державної політики

  1. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність райдержадміністрації, її посадових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності райдержадміністрації.
  2. Для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при районній державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 утворюється громадська рада.
  3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку району, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
  4. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

  - проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, що носять нормативно-правовий характер, мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих райдержадміністрації районною радою;

  - проєктів регуляторних актів;

  - проєктів регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;

  - звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

  1. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються райдержадміністрацією при виданні розпорядження або в її подальшій роботі.
  2. Консультації з громадськістю організовує і проводить структурний підрозділ райдержадміністрації, який є головним розробником проєкту розпорядження або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя району.

  До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.  

  Відділ освіти та культури райдержадміністрації надає головному розробнику проєкту розпорядження методичну та практичну допомогу з питань проведення консультацій з громадськістю, готує узагальнені орієнтовні річний та місячні плани проведення райдержадміністрацією консультацій з громадськістю, під час яких взаємодіє з громадською радою при райдержадміністрації та засобами масової інформації, надає їм проєкти відповідних нормативно-правових актів і необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

            Головний розробник передає відділу освіти та культури райдержадміністрації заходи з проведення консультацій з громадськістю, інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення, завізований проєкт розпорядження, а також звіт за результатами його обговорення.

  1. Проєкти розпоряджень, які пройшли оприлюднення та обговорення, погоджуються (візуються) відділом освіти та культури райдержадміністрації.
  2. Консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики проводяться у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.
  3. Структурні підрозділи райдержадміністрації сприяють проведенню громадської експертизи їх діяльності згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976.

   

   Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

  1.  Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань.

  Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється в установленому законодавством порядку.  

  З метою забезпечення ефективної взаємодії виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, відділи, сектори її апарату, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щосереди до 10.00 подають відділу управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації для узагальнення інформацію про основні організаційно-масові заходи суспільно-політичного, економічного та культурного характеру, які проводитимуться структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування району наступного тижня за формою, що додається.

  Щоп’ятниці до 15.00 узагальнена інформація подається відділом управління персоналом, організаційної роботи, юридичного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації керівництву районної державної адміністрації.  

  1. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проєктів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

  З метою врахування громадської думки щодо проєкту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

  1. Проєкт акта Кабінету Міністрів України подається на розгляд обласної державної адміністрації районною державною адміністрацією відповідно до встановлених Регламентом Волинської обласної державної адміністрації вимог.
  2. Голова районної державної адміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.
  Переглядів 52225 Останнє редагування Понеділок, 04 березня 2024 11:56
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Володимир-Волинська районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Володимир-Волинській райдержадміністрації.
  Адреса: 44700, м.Володимир-Волинський, вул. Небесної Сотні, 3, т.24467, E-mail: post@vvadm.gov.ua
  © 2014 vvadm.gov.ua